- การลดเวลากระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกประเภทไดคัทขนาดใหญ่ด้วยการออกแบบเครื่องปะกาว: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
โดย ธนิดา สุนารักษ์ และ ธนกฤต โชติภาวริศ

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF) จากวัตถุ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ
โดย สามารถ หมุดและ พรสุรีย์ แจ่มศรี และ สุพัณณดา โชติพันธ์

- พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์และประสิทธิภาพของการสร้างรอยร้าวขนาดเล็กในชั้นพื้นทางดินซีเมนต์
โดย พุทธพล ทองอินทร์ดำ

- อิทธิพลของความเร็วตามแนวเส้นสัมผัสและระยะห่างลูกกะเทาะแบบลูกหินแกนนอนที่มีผลต่อการกะเทาะเมล็ดลูกเดือย
โดย อานนท์ สัตนาโค เพ็ญญารัตน์ สายสิริรัตน์ และ เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา

- แบบจำลองระบบการจัดซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต Max Kiosk (PN-516) : กรณีศึกษา บริษัทผลิตอุปกรณ์จัดแสดงสินค้า
โดย กิตติชัย อธิกุลรัตน์ วัฒนชัย จิตรักมั่น ชนาธิป คำมวลมาย และ กชภูมิ รัตนะบัวงาม

- วงจร ZC-CFTA ชนิดซีมอสอย่างง่ายแบบใหม่และการประยุกต์ใช้งาน
 โดย วินัย ศิลารวม และ อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ