- จรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม

- แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่มีโวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์แบบดิจิตอลควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
โดย ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียรและ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

- การจัดตารางการผลิตลงเครื่องจักรเดี่ยวโดยใช้ผลรวมเวลากระบวนการและวันกำหนดส่งต่ำสุดเพื่อให้เวลาล่าช้าโดยรวมต่ำสุด
โดย ประเสริฐ อินประเสริฐ

- วงจรวัดเฟสที่ใช้เทคนิคการสุ่มค่าสัญญาณ
โดย วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และพกิจ สุวัตถ

- การเสริมกำลังรับแรงดัดโครงสร้างคอนกรีตกำลังต่ำโดยวิธีเสริมแผ่นเหล็ก
โดย ผศ.ศิริชัย ขำสุวรรณ

- การศึกษาการตรวจสอบอาคาร
โดย ภาคภูมิ มงคลสังข์

- เทคนิคการจมปล่องใต้ดินเพื่อติดตั้งเครื่องจักร
โดย เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

- การพัฒนามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรอุตสาหกรรมบริการ
โดย จรสวรรณ โกยวานิช

- เครื่องล้างผักและผลไม้
โดย สุรชัย จิรชาคริต

- การปรับปรุงประสิทธิภาพของเกียร์อัตโนมัติ
โดย ทวีศักดิ์ ปิยะทัศนานนท์ และ ยุทธพงษ์ ตุ่มมณี

- การพัฒนาเครื่องมือสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัยชนิดถ่วงน้ำหนัก
โดย โรจนพงศ์ สุวรรณโชติ ,พัฒนพงษ์ สว่างวัน, ประภาส วงศ์เจตจันทร์ี

- การพัฒนาหน่วยประมวลผลแบบไปป์ไลน์ ชนิดอสมวาร
โดย กิตติมา พันสินทวีสุข, อ.ตะวัน ภูรัต

- การพัฒนาเกมเพื่อการฝึกทักษะการคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
โดย อาคม ฉัตรชาญมงคล,นลินรัตน์ วิศวกิตติ

- การใช้โปรแกรม 3 มิติ ช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์
โดย วิษรสรรค์ โชคชัยวิวัฒน์