- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย
โดย ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

- Experimental Investigation of Brake Behavior for Modified Three-Axle Double Deck Bus in Thailand
โดย Saiprasit Koetniyom and Songwut Mongkonlerdmanee

- การปรับแก้ค่าคงที่ในสมการการเคลื่อนที่แบบวงรีของดาวเคราะห์
โดย ประเสริฐ อินประเสริฐ

- การเปรียบเทียบอินเวอร์เตอร์เจ็ดระดับแบบแคสเคดที่มีแหล่งจ่ายส่งผ่านกำลังไฟฟ้าแบบสมดุลและ
ไม่สมดุลโดยใช้เทคนิคการกำจัดฮาร์มอนิกส์ที่เหมาะสมแบบรูปคลื่นขั้นบันไ
โดย ประสพโชค โห้ทองคำ, ปิติกันต์ รักราชการ, สิทธิพร เจียรนันทพิสุทธิ์, วิจิตร กิณเรศ

- การลดมลภาวะไอเสียเครื่องยนต์กาซโซลีนโดยใช้เครื่องฟอกอากาศ
โดย อาทร ไทยเจริญ,อมรเทพ โทวราภา

- เตรียมความพร้อมสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้วยการผลิตแบบลีน
โดย ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

- เครื่องต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
โดย พนมพร คำเภา, ธนากร น้ำหอมจันทร์

- A Modeling of The Solar-Assisted for Rubber Smoked Sheets (rss) System
โดย Suttisak Kaewnok, Sirichai Thepa

- การเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบจุดของรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสมเกรด 1100 และเหล็กกล้าไร้สนิม 304
โดย กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ี

- วงจรถอดรากที่สองและวงจรยกกำลังสองโหมดกระแสที่ใช้โอทีเอ
โดย วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, วิวัฒน์ กิรานนท์, วิภา แสงพิสิทธิ์, สิทธิพร เพ็ชรกิจ

- การทำความเย็นระบบดูดซึม
โดย ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย

- เทคนิคการจมบ่อใต้ดินขนาดใหญ่เพื่อติดตั้งเครื่องจักร
โดย เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

- อิทธิพลของมุมเอียงและความเร็วรอบของสายพานลำเลียงต่อการแยกคราบน้ำมันบนผิวน้ำทิ้ง
โดย วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล