- การศึกษาทดสอบสมรรถนะทางความร้อนของปล่องผนังคอนกรีตมวลเบาระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ์ภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร
โดย ปรีดา จันทวงษ์

- การวิเคราะห์สารสีผสมอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยไม่ใช้เครื่องวัดสี
โดย จิระศักดิ์ เกษร์สุวรรณ

- การจัดทำมาตรฐานในกระบวนการผลิตแชมพู
โดย จักรพันธ์ บุญกิตติพร

- การลดมลภาวะไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้หม้อกรองไอเสียพ่นละอองน้ำ
โดย อาทร ไทยเจริญ และ อมรเทพ โทวราภา

- การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
โดย สุรชัย จิรชาคริต

- ตัวแบบบูรณาการเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันผู้รับเหมาก่อสร้าง
โดย เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

- ระบบแนะนำการออกกำลังกายด้วยเว็บเซอร์วิสโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล
โดย วฤษาย์ ร่มสายหยุด

- การปรับแก้สมการรังสีตกกระทบจากดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก
โดย ประเสริฐ อินประเสริฐ

- การปรับปรุงระยะเวลาในการอบคงรูปชิ้นงานยางกันกระแทกต่อสมบัติความเป็นสปริงของยาง โดยการติดตั้งชุดควบคุมความร้อนเพิ่มเติมที่ห้องพักยาง
โดย สมหมาย วันดี, นิธิรัตน์ โพธิ์ทอง, กิตติพงษ์ กิมะพงษ์ และ สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล