Vol. 43 No. เล่มที่ 2 (2564): ฉบับที่ 43 เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

					View Vol. 43 No. เล่มที่ 2 (2564): ฉบับที่ 43 เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

- การออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับตู้ฟักไข่ในครัวเรือนแบบอัตโนมัติ
พรหมชัย สุพรรณ และ ชัยพร อัดโดดดร

- ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขนาด 250 กิโลวัตต์ ในบริบทของมหาวิทยาลัยสีเขียว
ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ และ ชัยพร อัดโดดดร

- การออกแบบอัลกอริธึมชุดควบคุมความชื้นสำหรับการดูแลกล้วยไม้โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
เศรษฐกาล โปร่งนุช เมธาวี ต๊อดแก้ว ภัทรกร อุณเวทย์วานิช บุรินทร์ เถื่อนถ้ำแก้ว ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ สุรพันธุ์ รัตนาวะดี และ ไกรพ เจริญโสภา

- การผลิตหมึกพิมพ์สกรีนโดยใช้กัมอารบิกเป็นส่วนผสมร่วมกับสีผสมอาหารสำหรับการพิมพ์ผ้า
วีระ โชติธรรมาภรณ์

- การออกแบบเกม COVID-19 เพื่อวัดพฤติกรรมของผู้เล่นเกม
วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ และ ปุณยวีร์ อนันต์พัฒนา

Published: 2022-07-23